Simplex and Co

CAT

Simplex and Co neix amb l’objectiu de facilitar transaccions d’àmbit internacional. Així doncs, el disseny del logotip que representa la marca Lleidatana té forma de circuit dinàmic i infinit.

 

ESP

Simplex and Co nace con el objetivo de facilitar transacciones de ámbito internacional. De forma que, el diseño del logotipo que representa la marca Leridana tiene forma de circuito dinámico e infinito.