Web Tassa – Customs & Logistics

Disseny web

CAT

Disseny de la marca Tassa (Transitos y Aduanas el Segre, S.A.).

Tassa ha crescut, al igual que el sector en el qual opera. La nova imatge vol remarcar els valor de Tassa: Professionalitat, continuïtat, transversalitat, dinamisme. Una imatge renovada, fresca i actual. Una imatge adaptada als nous temps.

 

ESP

Diseño de la marca Tassa(Transitos y Aduanas el Segre, S.A.)

Tassa ha crecido, al igual que el sector en el cual opera. La nueva imagen quiere remarcar los valores de Tassa: Profesionalidad, continuidad, transversalidad, dinamismo. Una imagen renovada, fesca y actual. Una imagen adaptada a los nuevos tiempos.

 

ENG

Design of the Tassa brand (Transitos y Aduanas el Segre, S.A.).

Tassa has grown with the field in which it operates.  The new image intends to redefine the company’s values:  Professionalism, continuity, and having a constantly growing, dynamic company.  A renovated, fresh, and current image.  An image adapted to current times.